Vivimos y aprendemos con ellos

Vivimos y aprendemos
con ellos

 
Cookies

Actividades acuáticas

Actividades acuáticas
A auga como medio para o exercicio e a diversión

 

As actividades acuáticas están indicada para persoas con parálise cerebral sen límite de idade, con diferentes graos de afectación física, psíquica e de autonomía persoal, con e sen control de esfínteres. Para iso baseámonos nos seguintes requisitos mínimos e básicos:

  • a seguridade da persoa no medio acuático
  • a autoconfianza dentro do mencionado medio
  • a experiencia non traumática
  • a aprendizaxe progresiva e adaptada ás características da persoa

 


 

A actividade pode ser individual ou en pequenos grupos; e é efectuada por persoal especializado en actividades físicas e deportivas, sendo a duración desta de 30 minutos. Con ela perséguense fins físicos (mellorar movementos, equilibrio, coordinación...) e fins psicolóxicos (mellorar autoconfianza, motivación e as relacións cos demais).

 

Perséguense os seguintes obxectivos:

  • favorecer o movemento grazas ao efecto desgravitatorio da auga
  • diminuír a dor e buscar a relaxación muscular
  • manter ou mellorar o equilibrio e a coordinación
  • estimular a circulación e o movemento
  • pracer e diversión
  • mellorar a forma de nadar (isto pódese facer en determinados casos)
 
 
         
Miembro de:
Aspace Confederación   Aspace Galicia