Vivimos y aprendemos con ellos

Vivimos y aprendemos
con ellos

 
Cookies

Clausulado

 

Co fin de dar cumprimento ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 da Unión Europea, ASPACE Coruña pon a disposición de todos os usuarios da súa páxina web a información adicional necesaria sobre o tratamento dos datos nos diferentes espazos:

 

 

EXERCICIO DE DEREITOS

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Casteliño 24, 15160 Sada - A Coruña ou ao correo electrónico protecciondedatos@aspacecoruna.org

Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou descargarse neste espazo:

 

 

DEREITO DE RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL
No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Agencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan 6, 28001 Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

 

 

      Imprimir
         
Miembro de:
Aspace Confederación   Aspace Galicia