Que facemos >  

Que facemos

Psicoloxía

 • Traballamos polo benestar das persoas

O obxectivo deste departamento é buscar o benestar emocional e conductual das persoas con parálise cerebral e as súas familias mediante técnicas baseadas no condicionamento clásico e o condicionamento instrumental, pero sobre todo cambios "ecolóxicos", e de modificación das condicións ambientais, desenvolvendo tanto intervencións individuais coma programas grupales.


O traballo cos usuarios

 

Intervencións individuais:

 • Avaliación psicolóxica e conductual
 • Informes psicolóxicos
 • Elaboración, conxuntamente co titor, do Plan de Atención Individualizado (PAI), coa metodoloxía de planificación centrada na persoa, coa colaboración de familias e usuarios
 • Elaboración conxuntamente co seu titor do ACI (Adaptación Curricular Individualizada)
 • Elaboración de plans de intervención conductual
 • Elaboración de pautas e orientacións conductuales ao persoal de atención directa
 • Orientación e apoio persoal a usuarios/ás

 

Intervencións grupais:

 • Programa de Cidadanía activa. Autoxestores.
 • Programa de axuste persoal. Recepción.
 • Programa de inserción laboral (apoio o servizo ofrecido dende a Federación).


O traballo coas familias

 • Apoio e orientación ante casos concretos.
 • Organización das reunións do Grupo de Familias, en colaboración con Traballo Social

MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
 • 1 de 1