Transparencia > Orzamento

Orzamento

 

O orzamento apróbao cada ano a asemblea xeral de socios e para a súa elaboración analízase cada trimestre a situación das contas da asociación e os gastos realizados no período.

 

O obxectivo é ter un equilibrio entre ingresos e gastos, analizar as posibles desviacións e tomar todas as medidas necesarias para optimizar os recursos cos que conta a asociación.

 

Para o ano 2020, ASPACE Coruña conta cun orzamento de máis de 3,6 millóns de euros.

 

      

 

 

ORZAMENTO DE ACTIVIDADE

 

 

 

ORZAMENTO DE INVERSIÓN (148.826,63 €)

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir