CORREOS ELECTRÓNICOS

 

Gerencia: aspacecoruna@aspacecoruna.org
   Att.: Sonia Ruiz Vargas
 
Recursos humanos: ricardo.is@aspacecoruna.org
   Att.: Ricardo Iglesias Sanmartín
 
Centro educativo: angela.rm@aspacecoruna.org
   Att.: Ángela Rouco Monterroso
 
Centro de día: miriam.pe@aspacecoruna.org
   Att.: Miriam Piñeiro Escudero
 
Centro residencial: belen.vl@aspacecoruna.org
   Att.: Belén Varela Lourido
 
Trabajo Social: trabajosocial@aspacecoruna.org
   Att.: Verónica Álvarez Bustos
 
Comunicación: comunicacion@aspacecoruna.org
   Att.: Patricia Pérez / Mª José Pérez
 
Ocio/Voluntariado: ocio@aspacecoruna.org
   Att.: Sandra Muiños Viñal
   


ASPACE CORUÑA
http://www.aspacecoruna.org/
http://www.aspacecoruna.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=179