Que facemos >  

Que facemos

Fisioterapia

  • Tratamentos para mellorar o movemento e a postura

A función de fisioterapia en parálise cerebral é a de tratar as secuelas de minusvalidez que provocan a lesión cerebral e así axudar ao usuario na súa adaptación ao ámbito. Isto conséguese reeducando o desenvolvemento motor, previndo as deformidades provocadas pola espasticidade (secuela da lesión cerebral), tratando de que os usuarios aprendan a realizar movementos que se aproximen o máis posible á normalidade...

 

Os obxectivos xerais formulados dende este área son:

  • Normalización da actividade reflexa postural e do ton muscular, facilitando os reflexos de endereitamento e as reaccións de equilibrio, que son a base da actividade motora normal
  • Mantemento do percorrido articular e tonificación muscular
  • Ampliación da calidade e variedade de patróns de movemento o máis normalizados posibles, evitando patróns anómalos
  • Adquisición dun óptimo control postural para a prevención e corrección ortopédica das posibles deformidades, así como para facilitar a interacción co ámbito e favorecer as aprendizaxes
  • Potenciación da independencia motórica, desenvolvendo no posible algún medio de locomoción, favorecendo a autonomía persoal e mellorando a calidade de vida

MATERIAIS RELACIONADOS
Vídeos

Imaxes
  • 1 de 4

Noticias