Transparencia > Estatutos

Estatutos

 

Os estatutos da asociación foron elaborados pola asemblea xeral no ano 1977 e regulan a súa natureza, funcionamento e os seus órganos de goberno.

 

Foron modificados no ano 2004 para adaptarse á Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo reguladora do Dereito de Asociación.

 

Podes descargar os estatutos (á dereita).

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos