Transparencia > Contas anuais

Contas anuais

 

As contas de ASPACE Coruña son auditadas por unha empresa externa todos os anos, deposítanse no Rexistro de Asociacións e están dispoñibles para a súa consulta no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).

 

Para a elaboración destas contas, a asociación realiza un control e análise exhaustiva dos gastos e ingresos.

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos